Nawigacja – Mapa strony

Strona główna

Lead

Założony w 1994 r. i wydawany przez Instytut Badań Literackich PAN „Napis” to czasopismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej. Artykuły skupiają się na tekstach hybrydowych z różnych epok, łączących literaturę, życie społeczne i polityczne lub mających zastosowanie praktyczne, użytkowe. Teksty publikowane są w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Najnowsze numery
29 | 2023
Pisane światłem

Fotografia – tekst i kontekst
Written with Light. Photography – Text and Context

Tematem numeru jest fotografia w dialogu z tekstem – ewolucja stosunku do fotografii i sposobów jej wykorzystania (począwszy od dziewiętnastowiecznego rozumienia jako medium dokumentacyjnego, traktującego „obraz jako dowód prawdy”, po dzisiejsze walory estetyczne, artystyczne i kreacyjne tej dziedziny sztuki, również przez ukazanie roli ikonograficznych tekstów kultury i ich wpływu na życie autorów, podmiotów/obiektów i odbiorców oraz rozmaite możliwości ich interpretacji), skomplikowane dzieje oraz przemiany relacji między fotografią (lub malarstwem, rysunkiem itd.) a pojęciami „prawdy faktów”, „fotograficznego realizmu”, „odzwierciedlenia rzeczywistości”.

Poruszony został też problem wykorzystania fotografii jako przekazu o jawnym lub ukrytym celu reklamowym bądź propagandowym. Przedstawiono także funkcję obrazów (różnych krajów, kontynentów czy planet) w geograficznym i kulturowym „oswajaniu inności” oraz fotografię jako symboliczny zapis wędrówki, znak turystyki, podboju i podporządkowania (albumy, bedekery, pocztówki, reportaże, relacje fotograficzne – również w postaci stron i witryn www).

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search