Navigeren – Plan van de website

Home

Billet

Het Bulletin van het KIK, opgericht in 1958 en jaarlijks gepubliceerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, publiceert originele artikelen over de geschiedenis van de kunst in het huidige België, de voormalige Zuidelijke Nederlanden en het Prinsdom Luik, en hun invloed op Europa en de rest van de wereld. Het tijdschrift richt zich op de periode van de middeleeuwen tot de negentiende eeuw en hanteert een klassieke, objectgeoriënteerde, monografische benadering. Het bevat vernieuwende bijdragen op het gebied van het kennerschap, voor zover het in een sociologische, politieke en/of culturele context wordt geplaatst. Het Bulletin van het KIK publiceert artikelen in het Nederlands, Frans en Engels.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search