Navigeren – Plan van de website

HomePresentatiePubliceer een recensie in het Bul...

Publiceer een recensie in het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Het KIK doet een oproep voor het indienen van kritische recensies over recente publicaties. Teksten in het Frans, Nederlands en Engels worden aanvaard.

Inhoud

De auteur analyseert de publicatie wat betreft de behandelde onderwerpen, de argumenten, de methodologie, het vakgebied en de conclusies, en geeft kritische commentaar op een deel of het geheel van de geponeerde stellingen. De recensie moet hoffelijk en constructief zijn. Ze stimuleert discussie bij specialisten van het besproken onderwerp.

Modaliteiten van de inzending

In het Frans, Nederlands of Engels

Tekstverwerker: MS Word

Lettertype en lettergrootte: Times New Roman, 12 punt (hoofdtekst) en 10 punt (voetnoten)

Interlinie: enkel

Tussen 7000 en 8000 tekens (witruimten, voetnoten en bibliografie inbegrepen)

Bibliografische verwijzingen moeten aan de regels voldoen die worden gevraagd voor artikels in het Bulletin van het KIK (zie Modaliteiten inzending en bibliografische normen).

Noteer de volledige referentie van de publicatie aan het begin van de recensie:
Vb:
Jean Luc Meulemeester, Tafelen in een bad… en ietsje meer. Brugse stoven tijdens de late middeleeuwen, Brugge, 2022, 128 p., 170 ill., D.2022/0355/1

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search