Navigation – Plan du site

AccueilNuméros57-58ÉditorialMakònen Vyolans ak Touris: Reyali...

Texte intégral

Foto 1. Fèmen espas la pou itilizasyon eksklizif kliyan touris yo. Sandals resort la ak plaj prive li yo (Saint Lucia)

Foto 1. Fèmen espas la pou itilizasyon eksklizif kliyan touris yo. Sandals resort la ak plaj prive li yo (Saint Lucia)

Source : O. Dehoorne (2012).

  • 1 « Vyolans totalitè mit pwogresis la se kòz ak efèdominasyon mond sosyal ak natirèl la, ansanm ak de (...)

 « La violence totalitaire du mythe progressiste est la cause et l'effet de la domination du monde social et naturel, et de la dévastation de ces mêmes mondes, dont la crise est l'expression achevée. »1
Michel Maffesoli, Être postmoderne (2018)

1Nan kontèks Amerik Latin nan, divès etid montre kijan vyolans gaye atravè plizyè kanal, ni anndan Leta ni deyò (Geertz, 2006). Guillermo O'Donnell dekri Eta nan rejyon sa a kòm fèmen, rezistan kote divès sektè sosyal ak revandikasyon yo, souvan konfwonte yo ak pratik kliyantèl e menm vyolans (2008: 37). Loïc Wacquant idantifye bann ibèn kontanporen yo tankou moun ki rete nan mizè nan mitan avansman ekonomi kapitalis la, malgre kwasans ekonomik (2007: 172).

2Yo rekonèt touris la kòm yon chemen rapid nan avansman sosyoekonomik paske li fè ogmante lajan etranje ak to travay segondè (Lumsdon et Swift, 2001 ; Duval, 2004). Sepandan, teritwa touris yo fè fas ak pwoblèm redistribisyon sosyoekonomik ak echèk ki lye ak endiferans Leta anvè konpòtman sosyalman kòrèk, ki se faktè kriminojèn (Gómez Sánchez and Sánchez Hernández, 2020; Gómez Sánchez, 2020). Anba pratik touris "sivilize" yo, yon monn sekrè, vyolan epi twonpè existe (Kempadoo, 2004 ; Gutiérrez Sanín, 2014: 12).

3Nimewo sa a nan Études Caribéennes vize eksplore kafou ki genyen ant vyolans ak touris, egzamine kontradiksyon ki genyen ant zòn "pasifye" ki atire moun ki ap chèche pi bon revni ak teritwa ki make pa gwo vyolans miltidimansyon. Nou mande si touris ankouraje krim oswa si, zòn touris ak sekirite ekstrèm (Pattulo, 1996 ; Dehoorne et Murat, 2008).

  • 2 Pou ale pi lwen, gade atik O. Dehoorne (déc. 2013) : « Le baguage du touriste ou la traçabilité du (...)

Foto 2. "Pi lwen pase limit sa a, mete yon braslè obligatwa." Pierre et Vacances nan 2007 (Matinik)2

Foto 2. "Pi lwen pase limit sa a, mete yon braslè obligatwa." Pierre et Vacances nan 2007 (Matinik)2

An 2007, klib fèt la te deside "sekirize" teritwa li a epi asire moun nan lokalite yo pa t 'kapab itilize enstalasyon li yo toupre kòt la ankò.

Source : O. Dehoorne (2013)

4Nou konsidere plizyè kalite vyolans, tankou vyloans seksyèl, vyolans anndan fanmi, vyolans ki lye ak klas, ras, preferans seksyèl, vyolans senbolik, aporofobi ak inegalite sosyal (Aragón, 2022), obsève entèseksyon yo. Wacquant (2007: 129) avèti nou sou enpòtans pou nou pa limite povrete a mank de byen materyèl, li mete aksan sou reprezantasyon pwòp tèt ou yon moun kòm yon "anomalie sosyal", ki make yon deposedasyon senbolik. Nan kontèks teritwa touris Sid Global la, rezidan yo souvan ko-abite de monn ki make pa vyolans senbolik ekstrèm, ki reflete nan segregasyon espasyal ak diferans ki genyen ant opilans (Dehoorne y Theng, 2015) ak povrete (Wacquant, 2007: 178).

5Nan nimewo espesyal sa a nan Revi a, nou plonje nan yon analiz konplè epi kritik sou entèlijans ki genyen ant touris, sekirite ak plizyè aspè vyolans nan Amerik Latin nan. Atravè yon seleksyon ak anpil atansyon nan dis atik, nou adrese divès pèspektiv ak reyalite ki dekri konpleksite pwoblèm sa a nan rejyon an.

6Soti nan peyi arid tankou Meksik rive nan plaj paradizyak nan Karayib la, pase nan forè fètil yo nan Amerik Santral ak peyizaj majestye yo nan Amerik di Sid, otè yo gide nou atravè yon vwayaj entelektyèl ki pèmèt nou konprann entèraksyon pwofon ant touris yo, kominote yo, lokalite yo ak dinamik vyolans ki parèt nan kontèks sa a.

7Horacio Almanza Alcalde transpòte nou nan nò Meksik, kote ki fè fas a konfli ant Leta a ak kominote endijèn yo nan rejyon Chihuahua. Li, eksplore dilèm rezistans ak adaptasyon an fas a pwojè touris Divisadero Barrancas.

8Soti nan pèspektiv ekotouris nan Kuna nan Panama pa Vildan Bahar Tuncay, rive nan satiration touristik sou zile San Andrés nan Kolonbi ki pwopoze pa Johannie James pami lòt moun, atik yo revele kijan touris la ka transfòme peyizaj ak dinamik sosyal, ki souvan vin grav tansyon ki te deja egziste e ki bay nouvo fòm vyolans, ni fizik ni senbolik.

9Finalman nou jwenn vyolans seksyèl nan destinasyon touris tankou Playa del Carmen ki pwopoze pa Alma Ivonne Marín Marín, Ericka Cruz ak Elsa Vázquez; pèsepsyon touris yo sou sekirite nan destinasyon tankou Trinidad ak Tobago, ki se soumèt sou yon bò pa chèchè Trinidadyen Wendell Wallace ak sou lòt la pa Dwayen Acolla Lewis-Cameron; oswa enfliyans touris sou naratif konfli istorik nan Gwatemala ki soumèt pa Coralie Morand se kèk nan sijè ke nou eksplore an pwofondè nannimewo sa.

10Anplis de sa, dosye sa a analize fenomèn k ap parèt tankou alyans piblik-prive nan devlopman touris ak aparisyon megatouris nan destinasyon tankou Guanacaste, Costa Rica, nan yon atik kowòdone pa Daniel Fernández, Jimena Palma ak Dylanna Rodríguez. William Álvarez, José Romero ak Davide Riccardi ekri yon atik ki fouye tou nan dinamik konplèks majinalite ak esklizyon nan periferik ibèn nan Karayib Kolonbyen an, kote vyolans ak inegalite yo mare fason etone. Pou fini, tèks Mine Kojima a konplete siyifikativman analiz sou Antiy pandan li eksplore dinamik sosyo-politik nan Karayib Olandè a.

Foto 3. Lè plaj la piblik : Rezève espas atravè pwovizyon deckchairs prive. Metòd Club-Med nan Matinik (2014).

Foto 3. Lè plaj la piblik : Rezève espas atravè pwovizyon deckchairs prive. Metòd Club-Med nan Matinik (2014).

Konplèks touris la pwoteje zòn ki antoure a lè li mete chaises li yo byen bonè nan maten sou plaj Sainte-Anne. Deckchairs yo prive, kidonk moun ki pa kliyan Club-Med pa kapab deplase. Objektif la se enstale yon zòn nanpeyi pèsonn ant Club Med la ak pati nan plaj la fwekante pa popilasyon lokal la.

Source : O. Dehoorne (2014)

11Nimewo espesyal sa a envite lektè nou yo reflechi sou touris nan yon sans ki ale pi lwen pase estatistik vizitè yo ak revni ekonomik. Nou fè fas ak kesyon fondamantal sou devlopman dirab, jistis sosyal, dwa moun ak prezèvasyon anviwònman an, kwaze yo ak fenomèn nan touris an mas ak vyolans nan plizyè aspè li yo, tankou sekirite.

12Nou sensèman remèsye tout otè yo pou kontribisyon enpòtan yo nan diskisyon sa a epi nou espere ke nimewo espesyal sa a ap ankouraje yon dyalòg ki pi laj epi pwofon sou pwoblèm enpòtan sa yo nan rejyon an.

Haut de page

Bibliographie

Aragón Falomir, J. (2022). Women, violence and tourism: modes of domination in the Mexican Caribbean. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes 47(3). https://0-www-tandfonline-com.catalogue.libraries.london.ac.uk/doi/abs/10.1080/08263663.2022.2110784.

Dehoorne, O. et Murat, C. (2009). Regards croisés sur les enjeux du tourisme en Amérique latine. Études caribéennes 13-14. http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/etudescaribeennes/4033 ; DOI : https://0-doi-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/10.4000/etudescaribeennes.4033

Dehoorne, O. et S. Theng (2015). « Étudier le luxe », Études caribéennes, 30. URL : http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/etudescaribeennes/7505 ; DOI : https://0-doi-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/10.4000/etudescaribeennes.7505

Duval, D.T. (ed) (2004). Tourism in the Caribbean: Trends, Development, Prospects. Routledge, London. DOI : 10.4324/9780203402696

Geertz, C. (2004). What is a State if it is not a sovereign? Current Anthropology, 45(5).

Gómez Sánchez, E. J. (2020). Criminalidad durante la contingencia sanitaria por COVID-19 y su impacto en el turismo en Cancún, Quintana Roo. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, 27: 82‑90.

Gutierrez, F. (2014). El orangutan con sacoleva. Cien años de demcoracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: DEBATE.

Kempadoo, K. (2004). Sexing the Caribbean: Gender, Race and Sexual Labor. Routledge New York. DOI : 10.4324/9780203338087

Lumsdon, L. & Swift, J. (2001). Tourism in Latin America. Continuum, London.

Maffesoli, M. (2018). Être postmoderne. Paris, les Éditions du Cerf.

Marín Marín, A.I. & E. Cruz Coria (2023). “Mapear la violencia contra las mujeres en ciudades turísticas”, Alba Sud. https://www.albasud.org/noticia/es/1559/mapear-la-violencia-contra-las-mujeres-en-ciudades-turisticas

O’Donnell, G. (2008). Hacia un Estado de y para la democracia. Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la democracia en América Latina, 25-64.

Pattullo, P. (1996). Last resorts: the cost of tourism in the Caribbean. Kingston, Ian Randle Publishers.

Wacquant, L. (2007). Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Manantial.

Haut de page

Notes

1 « Vyolans totalitè mit pwogresis la se kòz ak efèdominasyon mond sosyal ak natirèl la, ansanm ak devastasyon menm monn sa yo a, epi kriz la se ekspresyon ki konplete vyolans la. »

2 Pou ale pi lwen, gade atik O. Dehoorne (déc. 2013) : « Le baguage du touriste ou la traçabilité du consommateur » : https://www.croiseedesroutes.com/histoires-touristes-1decembre- ; «  Choisir le « Club » pour des vacances en toute sécurité » (jan. 2014) : https://www.croiseedesroutes.com/histoires-de-touristes-2-2014

Haut de page

Table des illustrations

Titre Foto 1. Fèmen espas la pou itilizasyon eksklizif kliyan touris yo. Sandals resort la ak plaj prive li yo (Saint Lucia)
Crédits Source : O. Dehoorne (2012).
URL http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/etudescaribeennes/docannexe/image/31427/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 557k
Titre Foto 2. "Pi lwen pase limit sa a, mete yon braslè obligatwa." Pierre et Vacances nan 2007 (Matinik)2
Légende An 2007, klib fèt la te deside "sekirize" teritwa li a epi asire moun nan lokalite yo pa t 'kapab itilize enstalasyon li yo toupre kòt la ankò.
Crédits Source : O. Dehoorne (2013)
URL http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/etudescaribeennes/docannexe/image/31427/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 380k
Titre Foto 3. Lè plaj la piblik : Rezève espas atravè pwovizyon deckchairs prive. Metòd Club-Med nan Matinik (2014).
Légende Konplèks touris la pwoteje zòn ki antoure a lè li mete chaises li yo byen bonè nan maten sou plaj Sainte-Anne. Deckchairs yo prive, kidonk moun ki pa kliyan Club-Med pa kapab deplase. Objektif la se enstale yon zòn nanpeyi pèsonn ant Club Med la ak pati nan plaj la fwekante pa popilasyon lokal la.
URL http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/etudescaribeennes/docannexe/image/31427/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 182k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Jaime Aragon Falomir, Olivier Dehoorne et Raúl Román Romero, « Makònen Vyolans ak Touris: Reyalite Konplèks nan Amerik Latin ak Karayib la »Études caribéennes [En ligne], 57-58 | Avril-Août 2024, mis en ligne le 15 avril 2024, consulté le 16 juin 2024. URL : http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/etudescaribeennes/31427 ; DOI : https://0-doi-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/10.4000/etudescaribeennes.31427

Haut de page

Auteurs

Jaime Aragon Falomir

Maître de conférences, Université des Antilles, jaime.aragonf@gmail.com

Olivier Dehoorne

Maître de conférences, Université des Antilles, dehoorneo@gmail.com

Articles du même auteur

Raúl Román Romero

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search